IG story

 • Za 2019.09 氣墊粉餅

 • Za 2019.09 氣墊粉餅

 • Za 2019.09 氣墊粉餅

 • 資生堂國際櫃 2019.06 超持久全能防晒底妝

 • 資生堂國際櫃 2019.06 超持久全能防晒底妝

 • 資生堂國際櫃 2019.06 超持久全能防晒底妝

 • Za 2019.05 油光BYE2特效控油液上市

 • 資生堂 2019.04 激蜜光唇膏

 • 戀愛魔境 2019.04 幸運塔羅御守睫毛膏

 • 資生堂國際櫃 2018.11 玩色革命舞光炫頰

 • Za 2018.11 愛不釋手唇彩盤新品

 • 資生堂 2018.10 玩色革命 放膽眼技

 • 資生堂國際櫃 2018.10 玩色革命放膽眼技

 • 資生堂國際櫃 2018.10 玩色革命放膽眼技

 • 資生堂國際櫃 2018.08 玩色革命 唇現自我

 • 資生堂國際櫃 2018.08 玩色革命 唇現自我

back